بایگانی برچسب: کشاورزان خوداشتغال آلبرتا

برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا توسط برنامه مهاجرت استانی آلبرتا (AINP) و با همکاری وزارت جنگلداری و کشاورزی آلبرتا مدیریت می شود. این برنامه مختص متقاضیانی است که دارای مهارت های مدیریت مزرعه هستند و از منابع مالی مناسب برای راه اندازی تجارت کشاورزی در آلبرتا برخوردارند. در […]