بایگانی برچسب: مهاجرت به استان ساسکاچوان

ساسکاچوان برای ۵۵۱ متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرد

ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش استانی برای ۵۵۱ متقاضی دعوتنامه صادر کرد در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان که در تاریخ ۱۹ نوامبر برگزار شد، ۵۵۱ متقاضی دعوتنامه دریافت کردند. برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان از طریق دو زیرمجموعه اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز، برای متقاضیان گروه نیروی کار ماهر خارجی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش […]