بایگانی برچسب: برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا

زیرگروه های برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا

زیرگروه های برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا یکی از برنامه های مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا است که برای کسانی که قصد دارند از طریق کار به این استان مهاجرت کنند طراحی شده است. در این مقاله به زیرگروه هایی که می توانند از طریق این برنامه اقدام کنند و شرایط […]

صدور 89 دعوتنامه در پذیرش تکنولوژی جدید بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیا برای 89 متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرد در پذیرش تکنولوژی جدید بریتیش کلمبیا از 89 نیروی کار فنی دعوت شد تا در تاریخ 30 نوامبر درخواست خود را برای گزینش  از طرف استان ارائه دهند. این دعوتنامه ها از طریق BC PNP Tech، از مسیرهای برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا، صادر شد. برنامه […]

صدور 400 دعوتنامه در پذیرش جدید بریتیش کلمبیا

دعوت بریتیش کلمبیا از 400 نیروی کار ماهر، فارغ التحصیل و کارآفرین در پذیرش جدید بریتیش کلمبیا از طریق 4 پذیرش استانی جدید که در تاریخ 12 اکتبر 2021 برگزار شد، برای بیش از 400 متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرد. متقاضیان مسیرهای Skills Immigration (SI) و Express Entry BC (EEBC) در پذیرش های عمومی که […]

امتیازبندی برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا

سیستم امتیازبندی برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا یکی از چندین برنامه مهاجرتی از برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا است که توسط این استان اجرا می شود. برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا متقاضیانی را که پیشنهاد شغلی دارند و احتمال پیشرفت آن ها در بازار کار استان بیشتر است، در اولویت […]

همه چیز درباره برنامه نیروی کار ماهر بریتیش کلمبیا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروی کار ماهر بریتیش کلمبیا برنامه نیروی کار ماهر بریتیش کلمبیا یکی از چندین برنامه مهاجرتی از برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا است که توسط این استان اجرا می شود. برنامه نیروی کار ماهر بریتیش کلمبیا متقاضیانی را که پیشنهاد شغلی دارند و احتمال پیشرفت آن ها در بازار […]

دعوت بریتیش کلمبیا از نیروهای کار ماهر و کارآفرینان

دعوت بریتیش کلمبیا از نیروهای کار ماهر و کارآفرینان در پذیرش استانی بریتیش کلمبیا در چهارمین پذیرش استانی که در 17 آگوست 2021 برگزار شد، برای 435 متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر ماه دو پذیرش جداگانه برگزار می کند. این استان یک پذیرش عمومی و یک پذیرش ثانویه دارد […]