کسب رتبه ۱ دانشگاه بریتیش کلمبیا در حوزه تغییرات آب و هوایی