دعوت از ۸۱ متقاضی در پذیرش جدید Tech Pilot بریتیش کلمبیا