دستمزد مشاغل حوزه تکنولوژی در ونکوور بالاتر از تورنتو و مونترال است