تأکید جاستین ترودو بر تمرکز دولت بر کنترل کووید_۱۹