تاریخ شمسی به میلادی

شمسی به میلادی

ابزار تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

نکته :  ابزار تبدیل تاریخ می تواند جهت چک کردن تاریخ تولد ، تاریخ صدور و انقضای پاسپورت و سایر موارد استفاده شود. اما ملاک نهایی ،تاریخ درج شده در خود پاسپورت و مدارک ترجمه شده می باشد.

برای دنبال کردن مطالب مرتبط با تحصیل در خارج از کشور به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید .

آخرین مطالب سایت :