برگزاری مجدد پذیرش های اکسپرس انتری از تاریخ ۶ جولای