برگزاری جشنواره گیاهخواران ونکوور در تابستان امسال