افزایش ۰٫۳ درصدی تولید ناخالص ملی کانادا در ماه آوریل