ارسال مدارک

لطفا مدارک خود را پس از اسکن در این محل آپلود نمایید . از آنجا که مدارک اسکن شده با گوشی موبایل و با کیفیت پایین، قابل ارائه به اداره مهاجرت نیستند، لذا قابل پذیرش توسط موسسه جی اس آی نیز نمی باشند.

  • در هر ارسال می توانید حداکثر تا ۶ فایل آپلود نمایید.
  • حجم هر فایل می تواند حداکثر ۳ مگابایت باشد.
  • فرمت (قالب) فایل ارسالی می تواند فقط PDF یا DOC (فرمت ورد آفیس) باشد.
  • فرمت jpeg و عکس قابل پذیرش نیست.

[vfb id=2]